Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-05-28