Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-06-25