Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-07-23