Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-08-06