Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-17