Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-15