Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-12