Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-12-22