Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-09-16