Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-10-14