Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-11-11