Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-05-12