Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-01-13