Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-02-10