Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-04-14