Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-05-12