Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-07-14