Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-08-25