Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-09-15