Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-10-13