Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-11-10