Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-12-08