Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-06-09