Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-01-12