Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-04-13