Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-05-11