Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-06-29