Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-07-13