Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-08-10