Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-09-14