Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-10-12