Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-11-09