Familje- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023-12-20