Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-05-28