Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-06-25