Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-09-24