Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2020-11-26