Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-02-18