Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-06-24