Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-08-26