Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-09-23