Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-10-21