Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2021-12-16