Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2022-01-20