Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2022-02-17