Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2022-04-21