Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2022-05-19