Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2022-06-16