Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2022-08-25