Miljö- och tillståndsnämndens sammanträde 2022-09-30